Tư Vấn Công Thức Làm Cồn Khô - Cồn Thạch

Discussion in 'Tổng hợp' started by phlongvn943, Mar 5, 2018.

 1. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Hướng Dẫn Công Nghệ Làm Cồn Khô và Cồn Thạch phân phối đến các đám tiệc và hàng quán . Xin liên hệ ĐT: 0122.9625.524 (A. Thành). Giá hướng dẫn cho 1 sản phẩm: 5 triệu.
   
 2. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Cồn khô và cồn thạch được sử dụng phổ biến hiện tại trong những quán ăn, nhà hàng & đám tiệc. Tiêu thụ cồn khô có ưu thế hơn nếu so bình gas mini.
   
 3. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Cồn khô được ưa chuộng hiện tại trong những quán ăn, đám tiệc và nhà hàng. Tiêu dùng cồn khô & cồn thạch có lợi hơn so bình gas.
   
 4. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Giai đoạn sản xuất cồn thạch thì an toàn. Không dùng đến nhiệt độ trong công đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên vật liệu để sản xuất dễ dàng mua.
   
 5. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Quá trình sản xuất cồn thạch thì an toàn và đơn giản. Không sử dụng đến nhiệt lượng trong quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu để sản xuất dễ mua.
   
 6. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Cục cồn thạch mang lại các ưu thế nếu so với sản phẩm cồn khô. Sản phẩm cồn thạch mang nhiệt lượng lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba mươi phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bã, tiện lợi cho việc vệ sinh bếp cồn. Chính vì vậy ngày nay rất nhiều nhà hàng, đám tiệc, quán ăn dùng viên cồn thạch hơn.
   
 7. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Chuyển Giao Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch phân phối cho những quán ăn, đám tiệc & nhà hàng . Xin liên hệ ĐT: 0122.9625.524 (Anh Thành). Chi phí chuyển giao cho mỗi sản phẩm: 5 triệu.
   
 8. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Cồn khô & cồn thạch được tiêu thụ rộng rãi hiện tại ở các đám tiệc, nhà hàng và quán ăn. Sử dụng cồn khô tiện lợi hơn nếu so gas.
   
 9. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Công đoạn sản xuất cồn thạch rất là an toàn và đơn giản. Không có sử dụng đến nhiệt độ khi công đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên vật liệu dùng để sản xuất rất dễ mua.
   
 10. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Sử dụng cồn thạch có nhiều tiện lợi so với sử dụng cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy rất lâu (ba chục phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn, thuận lợi trong việc làm vệ sinh bếp. Chính vì thế ngày nay có rất nhiều quán ăn, đám tiệc & nhà hàng dùng viên cồn thạch hơn.
   
 11. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Chuyển Giao Công Thức Làm Cồn Thạch cung cấp cho các đám tiệc, nhà hàng & quán ăn . Xin liên hệ SĐT: 0122.9625.524 (Mr Thành). Giá hướng dẫn cho mỗi sản phẩm: năm triệu đồng.
   
 12. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Cồn thạch & cồn khô được ưa chuộng hiện nay trong các quán ăn, đám tiệc, nhà hàng. Việc sử dụng cồn thạch thuận lợi hơn nếu so sánh bình gas mini.
   
 13. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Cồn thạch và cồn khô được tiêu thụ rộng rãi hiện tại trong các nhà hàng, đám tiệc, quán ăn. Việc dùng cồn khô có lợi hơn nếu so sánh gas.
   
 14. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Giai đoạn sản xuất cồn thạch rất an toàn. Không có sử dụng nhiệt độ trong quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu để sản xuất rất dễ mua.
   
 15. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Viên cồn thạch mang lại các tiện lợi so với sản phẩm cồn khô. Viên cồn thạch cho lượng nhiệt lớn, thời gian cháy lâu (30 phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bã, thuận lợi trong việc làm vệ sinh bếp cồn. Vì vậy hiện giờ nhiều đám tiệc, nhà hàng, quán ăn sử dụng sản phẩm cồn thạch hơn.
   
 16. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Chuyển Giao Công Nghệ Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô phân phối cho các tiệc tùng, nhà hàng, quán ăn . Xin liên hệ SĐT: 0122.9625.524 (Mr. Thành). Chi phí chuyển giao cho mỗi sản phẩm là 5 triệu đồng.
   
 17. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Cồn thạch và cồn khô được ưa chuộng hiện giờ ở các hàng quán và đám tiệc. Tiêu thụ cồn khô có nhiều thuận lợi nếu so bếp gas mini.
   
 18. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Giai đoạn sản xuất cồn thạch rất an toàn và đơn giản. Không có sử dụng đến nhiệt lượng trong giai đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu để sản xuất cồn thạch dễ mua.
   
 19. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Sử dụng cồn thạch có nhiều thuận lợi so với sản phẩm cồn khô. Cục cồn thạch cho lượng nhiệt lớn, thời gian cháy lâu (nửa tiếng) và trong quá trình cháy không để lại cặn bã, thuận lợi trong việc tẩy rửa bếp cồn. Chính vì thế hiện giờ rất nhiều hàng quán và đám tiệc tiêu dùng sản phẩm cồn thạch hơn.
   
 20. phlongvn943

  phlongvn943 Member

  Tư Vấn Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch giao cho các nhà hàng, đám tiệc và quán ăn . Xin liên hệ Số điện thoại: 0122.9625.524 (Mr. Thành). Chi phí chuyển giao cho mỗi sản phẩm: 5 triệu đồng.
   

Share This Page