pmbanhangn2018's Recent Activity

 1. pmbanhangn2018 replied to the thread Chữ ký.

  Chào mọi người. Bên mình chuyên cung cấp, tư vấn và khai triển phần mềm quản lý bán hàng cho các cửa hàng, shop thời trang, siêu thị...

  Jun 25, 2018 at 7:48 AM
 2. pmbanhangn2018 replied to the thread Chữ ký.

  Chào mọi người. Bên mình chuyên cung cấp, tham vấn và triển khai phần mềm quản lý bán hàng cho các cửa hàng, shop thời trang, siêu thị...

  Jun 24, 2018 at 10:27 PM
 3. pmbanhangn2018 replied to the thread Chữ ký.

  Chào mọi người. Bên mình chuyên cung cấp, tư vấn và khai triển phần mềm quản lý bán hàng cho các cửa hàng, shop thời trang, siêu thị...

  Jun 23, 2018 at 7:43 PM
 4. pmbanhangn2018 replied to the thread Chữ ký.

  Chào mọi người. Bên mình chuyên cung cấp, tham vấn và triển khai phần mềm quản lý bán hàng cho các cửa hàng, shop thời trang, siêu thị...

  Jun 22, 2018 at 8:57 AM
 5. pmbanhangn2018 posted a new thread.

  source code phần mềm quản lý bán hàng

  Chào mọi người. Bên mình chuyên cung cấp, tư vấn và triển khai phần mềm quản lý bán hàng cho các cửa hàng, shop thời trang, siêu thị...

  Forum: Thời trang

  Jun 20, 2018 at 1:59 PM
 6. pmbanhangn2018 replied to the thread Chữ ký.

  Chào mọi người. Bên mình chuyên cung cấp, tham mưu và khai triển phần mềm quản lý bán hàng cho các cửa hàng, shop thời trang, siêu thị...

  Jun 20, 2018 at 1:58 PM
 7. pmbanhangn2018 replied to the thread Chữ ký.

  Chào mọi người. Bên mình chuyên cung cấp, tư vấn và triển khai phần mềm quản lý bán hàng cho các cửa hàng, shop thời trang, siêu thị...

  Jun 19, 2018 at 8:18 AM